Ruhsat almak için gerekli evraklar nelerdir?

 Silah ruhsatı almak için gerekli evraklar nelerdir?

a ) Valilik makamına dilekçe
b ) İkametgâh
c ) Vukuatlı nüfus kaydı örneği
d ) Kimlik fotokopisi
e ) Form 5
f ) 6 adet fotoğraf
g ) Vergi kimlik numarası
h ) Çalışıyor ise çalıştığı yerden görev yazısı
 
Evraklar Emniyete verilerek ruhsat işlemleri başlatılır.
 
 
Tüfek ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?
a ) Valilik makamına dilekçe
b ) Vukuatlı nüfus kaydı
c ) Silah ruhsat istek formu
d ) Adli sicil ve arşiv kaydı
e ) Doktor raporu
f ) İkametgâh belgesi ve form 5
g ) Ruhsat fotokopisi
h ) Nüfus cüzdanı fotokopisi
i ) 5 adet fotoğraf
j ) 1 adet dosya
 
Evraklar valiliğe verilerek ruhsat işlemleri başlatılır